Oprettet 1. juni 2005


Opdateret 1. juni 2005


Hjælp til gamle fotografier -
kender du personerne?

En kollega fandt i starten af 1990erne et fotoalbum i en container i Ægirsgade i København, hvor et dødsbo efter en fotograf var smidt ud. Hvorvidt albummet stammede fra fotografens forretning eller private eje vides ikke.

Det er tydeligt, at albummets oprindelige ejer har haft en tilknytning til Livgarden.

Rækkefølgen af portrætterne er tilfældig, idet mange af billederne ligger løst mellem siderne. Jeg har prøvet at lave en rækkefølge, som forekommer logisk.

Hvis du skriver til mig, så brug portrættets nummer som reference.

Container nr. 1

Fotografi 10 x 15 cm, fotograf Jespersen & Kyhlensø, Østerbrogade 72. Virksomheden virkede på adressen fra 1919.

Jeg antager, at dette er albummets oprindelige ejer, idet det er det eneste soldaterbillede, hvor der også samtidig optræder "civilister".
Container nr. 2

Fotografi 10,5 x 6,5 cm, Kgl. Hoffotograf Carl Sonne, Chr. IXs Gade 10. Militærfotograf foretrukket af særlig garden og gardehusarregimentet. Virkede på adressen i perioden 1889-1919.

Såvidt jeg er det, er det samme person som ovenstående foto.
Container nr. 3

Fotografi 10 x 15 cm, Kgl. Hoffotograf Carl Sonne.

Signeret "Honnens de Lichtenberg, 1911"

Oberstløjtnant Sophus Honnens de Lichtenberg var chef for Livgarden i perioden 30. september 1920 til 31. maj 1926. Billedet er dateret 1911, så man kan forestille sig, at albummets ejer har fået dette signerede portræt af sin foresatte, inden denne blev chef.
Container nr. 4

Fotografi 7 x 12 cm, Atelier Moderne, Købmagergade 12. Virkede på adressen 1889-1905.

Ellers ingen oplysninger.
Container nr. 5

Fotografi 10 x 14,5 cm. Fotograf J.A. Braae, Lingegaardsvej 34, Charlottenlund. Virkede på adressen efter 1909.

Ellers ingen oplysninger.
Container nr. 6

Fotografi 10,5 x 6,5 cm, Kgl. Hoffotograf Carl Sonne.

Personen ligner påfaldende manden på de to øverste fotografier, men i en yngre udgave.

Ellers ingen oplysninger.
Container nr. 7

Fotografi 10,5 x 6,5 cm, Kgl. Hoffotograf Carl Sonne.


Signeret "Joh(annes) G. Larsen, 1905", som jeg læser det.
Container nr. 8

Fotografi 10,5 x 6,5 cm, Kgl. Hoffotograf Carl Sonne.


Signeret "40." men det kan også læses som et sjusket "HO."
Container nr. 9

Fotografi 10,5 x 6,5 cm, fotograf N. Danielsen, Frederiksberggade 21. Virkede på adressen fra 1900.

Ellers ingen oplysninger.
Container nr. 10

Fotografi 10,5 x 6,5 cm, fotograf Emil Clausen, Frederiksberggade 34. Virkede på adressen fra 1901.

Ellers ingen oplysninger.