Siden
oprettet
9. november 2004


Siden
opdateret
20. oktober 2006

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage til KO

Tilbage til DKS

Kjøbenhavns Omnibuskompagni

Den første remise i Ahlefeldtsgade blev blev bygget af Kjøbenhavns Omnibuskompagni og taget i brug i 1895. Jeg kender ikke foto af remisen fra denne periode.

De kjøbenhavnske Sporveje

Efter sammenslutningen i 1898 i De kjøbenhavnske Sporveje fortsatte hesteomnibusserne i Ahlefeldtsgade remise, og de fik snart efter selskab af hestesporvognene på linie 11 - Nørregadelinien.

Ahlefeldtsgade Hestesporvogn på drejeskiven i remisens gård. Udateret foto.

Københavns Sporveje

Efter den kommunale overtagelse i 1911 blev sporvognene i remisen til 1915 og hesteomnibusserne til 1917, hvor de udrangeredes.

Ahlefeldtsgade Københavns Sporveje ombyggede remisen fuldstændigt og indrettede den til omnibusser samt vagtstation (bygningen til højre i billedet).

Tegning af Ahlefeldtsgade remise
De stiplede streger på ovenstående tegning fra 1936 markerer remisens grundplan inden ombygningen, som er markeret med sorte streger.

Ahlefeldtsgade Den nye hal til omnibusser.

Nedenstående fire fotografier viser busser i remisen.

Ahlefeldtsgade

Ahlefeldtsgade

Ahlefeldtsgade

Ahlefeldtsgade I 1965 afvikledes remisen i Ahlefeldtsgade.

Medborgerhus

Ahlefeldtsgade En stor del af de gamle remisebygninger er revet ned, men garagen til venstre rummer i dag Indre By Medborgerhus. Foto fra november 2004.
Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage til KO

Tilbage til DKS