Siden
oprettet
6. november 2002


Siden
opdateret
25. oktober 2023

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Michael Bartholin NæhrPortræt
Udateret portræt af Michael Bartholin Næhr. Uden fotografnavn.


Søn af Erik Wilhelm Næhr og
Antoinette Ring

Født: 17. januar 1847 i Tikøb, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt (Kilde: kirkebogen)

Døbt: 25. april 1850 i Tikøb kirke, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt

Tikøb sogns kirkebog

Gudmor: Madam Ring fra Hirschholm. Fadder bl.a. bryggerkarl August Næhr, Helsingør

Konfirmeret: 7. april 1861 i Tikøb kirke, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt13. april 1828 i Frederiksborg Slotskirke (Kilde: kirkebogen)


Død: 16. marts 1927 på Amtssygehuset, Lyngby

Begravet: 20. marts 1927 på Taarbæk kirkegård

Stilling: sadelmager og tapetserer

Gift: Johanne Kristine Petrine Spliid 25. april 1869 i Vor Frue kirke, København

Vor Frue kirkebog

Børn:
Valdemar August Næhr
Født: 16. november 1869 i København

Julie Marie Nielsine Antoinette Næhr
Født: 29. juli 1871 i Amaliegade, København

Thora Hermandine Næhr
Født: 16. august 1880 i Nærum, Lyngby sogn

Erik Wilhelm Næhr
Født: 11. april 1874 i Nærum, Lyngby sogn

Karl Herman Næhr
Født: 5. september 1885 i Nærum, Lyngby sognFolketælling 1850
Ved folketællingen i 1850 bor Michael Bartholin Næhr som 4-årig sammen med familien i Tikøb, hvor faderen er sadelmager.


Michael Bartholin Næhrs indførsel i register til tilgangslister. 1. lægd, da han flytter til København.

Han mødte sin kommende kone på hotel d'Angleterre i København, hvor de begge arbejdede. Som sadelmager har han bl.a. lavet knæfaldet i Søllerød kirke.

Familien flyttede ofte, og nedenstående findes en del af adresserne med kildeangivelser i parantes:

Casinobygningen, Amaliegade, Kbh.

Ved datteren Julies fødsel og dåb i 1871 boede Michael Bartholin Næhr d med sin kone og første barn i Fredericiagade 61 i København. Bygningen eksisterer ikke længere. Politiefterretninger nr. 14 fra lørdag den 31 december 1874 oplyser om en af opgangens øvrige beboere, Emilie Sophie Petersen, født 1851, at hun er "Fruentimmer, der ere satte under Tilsyn i Henhold til Lov 10. April 1874 § 4". Med andre ord er hun prostitueret, som er kommet i politiets søgelys. Dette vidner lidt om karakteren af kvarteret.


Ved folketællingen i 1880 bor Michael Bartholin med kone og tre børn på Nærum Hovedgade, bag hotellet.

Taarbæk

Tilbage til samme hus i Nærum

Lindegårdsvej 40, Charlottenlund (KRAK 1901)

Fredensvej 48 i Ordrup, hvor datteren Thora Hermandine Næhr fødte sin datter Martha Johanne Viola Sørensen i 1903.


Familien bor kortvarigt på Fredensvej 46 i Ordrup. Det er til denne adresse, at datteren Thora Hermandine Næhr flyttede tilbage efter, at hun anonymt havde født sønnen Willy Næhr på Fødselsstiftelsen i København.

Kongevejen, Gentofte (KRAK 1907)

Hyldegårdsvej 3, Charlottenlund (KRAK 1908)

Taarbæk

Rådvad

Stolpegården, Gentofte


Politiets registerblad fra 1909 oplyser om yderligere adresser: Tingvej 49 (det må være hos broderen, sadelmager August Valdemar Næhr, som bor på adressen, Lille Blegdamsvej 9, Skt. Johannes Stiftelse, hvorefter familien flytter til Gentofte 18. august 1912.


Det var ikke noget lykkeligt ægteskab, hvilket deres sølvbryllupssang også vidner om, i hvert fald mellem linjerne.

Forsiden til sangen ved Michael Bartholin Næhrs og Johanne Kristine Petrine Spliids sølvbryllup den 25. april 1894. Nedenfor gengives teksten, der vidner om hårde tider trods de poetiske omskrivninger.

Mel.: Aa kjøre Vat'n, aa kjøre Ved.

Nu mange Aar er svundne hen Siden Næhr kom nær og saa sin Pige Og spurgte vil Du ha' mig til Ven, Jeg elsker Dig jeg maa Dig sige. Og jeg vil polstre da alt for Dig, Naar blot at Du saa vil have mig; I Kjærlighed 0! da jeg ved Jeg frejdig til mit Arbejd' iler.

Johanne svarer med skjelmske Blik Paa Michaels frie, djerve Tale: Ja, hvis at jeg til Mand dig fik, Du lystre maa og jeg befale. Først laver Du mig en Chaiselong, Med Silke, Plyds og fjong Facon, En Himmelseng Med flot Gehæng, Hvor Amor svæve skal i Toppen.

Og saa vort Bryllup vil jeg ha' Hos Præsten i vor Frue Kirke, Og jeg vil kjærligt ha' Lov at ta' Din Vilje, samt din Pung at lirke. For jeg vil kjøbe i Maal og Vægt, Saa jeg kan tjene til din Thevandsknægt; Thi først jeg tror At Lykken bor, Hvor Fatter faar sin Punch i Hjemmet.

Og Næhr han sagde Ja til alt For Hanne blev hans Slid og Møje, Han tapetsered' med Gevaldt, Thi Fremtiden stod ham for Øje. Og Ægtestanden er jo ej Plaser, Man savner altid meer og meer; Og der kom smaa, Vi kan forstaa, De vandred' ej paa Rosenstien.

Og saa tog Næhr til Nærum By, Der savned de en Sadelmager, Og da som Svend han havde Ry. At kunde lave alle Sager. Men Arbejd' kom der dog jo ikke nok, Naar ventes kan en Børneflok, Saa drog han væk For i Taarbæk At høste Frugt af sine Gaver.

Men Vint'ren der blev ham for sløj, Naar Som'ren havde været mager, Og Kunderne som Vildgæs fløj Ved Efteraar til andre Agre. Saa sagde han da en Morgenstund: "Hør Mutter, ved Du? Charlottenlund Og Ordrup By Skal have Ry, Der trives herligt Haandværksstanden."

Saa vil vi tømme en fælles Skaal For ham og for hans tro Veninde, Og den skal drikkes fra bredfuldt Maal For hvert et sødt, velsignet Minde, Som her i Aften de tænke paa, Om røde Roser og Øjne blaa. Ungdom i Sind, Roser paa Kind Fra lyse, ungdomsglade Dage.

Vi ønske Fremtiden skjøn maa staa For Dem og saa for deres Kjære, At Sølverkransen de nu har paa Engang i gylden Pragt de bære. Gid Børnekjærlighedens rige Væld Maa lyse for Jer mod Livets Kvæld, At naar I staa, Gamle og graa, I dog har Sommer i Jert Hjærte.

(Brandgul)

De blev separerede på grund af hans drikkeri omkring 1915, men de blev aldrig skilt. Han blev til sidst indlagt på Stolpegården og døde på Lyngby Sygehus.

Rådvad
Huset "Figaro" i Rådvad. Stereofotografi fra 1904.

Forinden havde han boet hos sin søn Herman i en nu nedrevet bygning i Rådvad, og en Rådvad-dreng har i sine erindringer omtalt det særprægede par:

"På første sal i "Figaro" boede sadelmager Herman Næhr. Han gik rundt på bøndergårdene og reparerede seletøj. Han havde en masse værktøj på ryggen, når han tog afsted om morgenen. Vi børn var bange for ham, men han har nu aldrig gjort os noget. Når han kom hjem om aftenen, var han gerne fuld, så råbte han, længe inden han nåede huset: "Er I ude deroppe - for nu kommer Næhr." Han havde sin gamle far boende hos sig, og denne fik da også nogle snapse, når sønnen kom hjem. Vi var spændt på, hvad der skete deroppe, så vi kravlede op ad den udvendige trappe og anbragte os på svalegangen uden for vinduet. Det var ret groteske scener vi overværede - det var jo ikke pænt af os at lure uden for andre folks vinduer - men det var jo spændende. Næhr blev mere og mere beruset, anbragte en kniv på bordet og sagde til sin far, at han jo var gammel, der var ingen mening i, at han levede videre, der kunne lige så godt gøres en ende på det med det samme. Den gamle mand lagde sig på knæ foran sønnen og bad for sit liv. Herman var tilsyneladende ubøjelig, men skænkede da stadig nogle snapse, og det hele endte uden det store drama. Madam Knudsen, som også boede i "Figaro", havde fået Næhr til at gå med til et frelsermøde, og der udspandt sig følgende episode, prædikanten sagde til de forsamlede: "Herren er nær," hvortil Næhr replicerede: "Ja, og Næhr er her."
(Svend Aage Larsen: Drengeår på Stampen og i Raadvad. Lyngby-bogen 1972-73, udgivet af Historisk-Topografisk selskab for Lyngby-Taarbæk kommune)


Michael Bartholin Næhr blev til sidst indlagt på Stolpegården og døde på Lyngby Sygehus. Udateret postkort.


Michael Bartholin Næhrs dødsannonce i Nationaltidende 19. marts 1927 indrykket af datteren Thora.


Michael Bartholin Næhrs død registreret på Amtssygehuset i Lyngby, hvor han nævnes som interneret på Stolpegården. Hans dødsårsag angives som bronchitis.


Tårbæk kirke, hvor Michael Bartholin Næhr bliver begravet fra. Udateret postkort i eget arkiv.


Johanne Kristine Petrine Spliid og Michael Bartholin Næhrs gravsted på Tårbæk kirkegård. Udateret amatørfoto.
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me