Siden
oprettet
2. oktober 2002


Siden
opdateret
12. marts 2010

Til forsiden

Til aneoversigten

Skriv til mig

Niels SvenningsenSøn af Svenning Sørensen og
Kirsten Nielsdatter

Født: 1731 i Randers, Støvring herred, Randers amt

Døbt: 25. maj 1731 i Sankt Mortens kirke, Randers, Støvring herred, Randers amt

Randers Sankt Mortens sogns kirkebog
Han blev båret til dåben af af Ingeborg Jensdatter, og Cathrine Margrethe Jensdatter stod hos. Faddere var skomager Christen Madsen, Jacobus Parykmager, Hans Pedersen Holbek og Kirsten Pedersdatter.

Død: 14. september 1794 i Randers, Støvring herred, Randers amt

Begravet: 19. september 1794 i Sankt Mortens kirke i Randers, Støvring herred, Randers amt

Randers, Sankt Mortens sogn kirkebog

Skifte: 18. november 1794 i Randers

Stilling: snedker

Trolovet: 29. marts 1759 i Randers og

Gift 1: Johanne Lauridtzdatter 14. juni 1759 i Skt. Mortens sogn, Randers, Støvring herred, Randers amt

Skt. Mortens sogns kirkebog
Forlovere var Niels Christensen og Ove Hansen Guldbierg

Børn:
Marie Kirstine Nielsdatter
Født: ?

Gift 2: Anne Andreasdatter 9. februar 1769 i Råby kirke, Gjerlev herred, Randers amt

Råby sogns kirkebog
Selv om vielsen fandt sted i Skt. Mortens kirke i Randers, så er den også indført i Råby sogns kirkebog. Formentlig fordi Anne Andreasdatter stammede fra sognet.

Børn:
Andreas Nielsen
Født: Omk 1769

Johanne Nielsdatter Spliid
Født: 1773 i Randers

Niels Nielsen
Født: Omk 1773

Ove Nielsen
Født: Omk 1777

Laurs Nielsen
Født: Omk 1780

Christen Nielsen
Født: Omk 1785Niels Svenningsen lærte snedkerfaget i Randers og København, og i 1759 løste han borgerskab som snedkermester i Randers, samme år som han blev gift første gang.
Familien boede fra 1761 i Storegade. Her døde hans første kone, og hun blev begravet 1. juli 1768. Året efter giftede Niels Svenningsen sig igen, og familien blev boende i Storegade indtil 1771, hvor de flyttede til Provstegyden, hvor de boede indtil 1778. Omkring dette tidspunkt deltog Niels Svenningsen i arbejdet omkring opførelsen af byens nye rådhus:
"Men længe forinden var der draget omsorg for de gamle sager på anden vis. (Om opførelsen af Randers nye rådhus 1778-79.) Dagen før nedbrydningen begyndte, nåede kæmneren Anders Nielsen Møller at besørge arkivet bortkørt med hjælp af fire vognmænd "til de af os anviste steder", hvilket var hans egne lagerrum. Til formålet havde snedker Svenningsen fremstillet seks kister med hængsler og kramper. De har været nogenlunde store, for til fremstillingen medgik 12 tylvter brædder og 1000 lægtesøm. Samtidig fik bogbinderen en del af disse arkivalier til indbinding. 50 rd. godt og vel kostede kisterne. Men det var pengene værd. I dem forvaredes størstedelen af det materiale, som i dag under betegnelsen "Randers Rådstuearkiv" er opmagasineret på Landsarkivet i Viborg."
(Kilde: Henning Hall: Ryttere, Rak og Randersborgere. Randers Amts Historiske Samfund, 1986)

Folketælling 1787
I 1784 bor familien i Jordsmålet, mens den tre år senere ved folketællingen i 1787 findes på adressen Vestergrave 110. Ifølge skiftet ejer han sin ejendom, og af skiftets inventar-liste kan ses, at der er penge til stede.

Randers 1767
Kort over Randers fra 1767.

(Hvor ingen andre kilder er nævnt, er kilden: Slægtsbog for efterkommenere efter Hans Jensen Spliid, smedesvend i Randers, født 1806, Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1976)
Til forsiden

Til aneoversigten

Til toppen

Write me