Siden
oprettet
15. februar 2007


Siden
opdateret
14. marts 2018

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Århus SporvejeSkilt til linie 1

Linie 1 videreførtes uændret fra tiden under Aarhus Elektriske Sporveje. Fra 1. januar omdøbtes den til linie 1 med farverne røde tal på hvid bund. Samtidig forlængede liniens nordlige ende fra Trøjborgvej ad Tordenskjoldsgade til Marienlund.
Denne strækning ændredes ikke frem til nedlæggelsen af sporvognene i 1971.Banegårdspladsen Bruunsbro Clemensbro Dalgas Avenue Lilletorv Marienlund Storetorv Østbanetorvet Tordenskjoldsgade Søndergade Sct. Pauls kirke Hans Brogesgade

Marienlund

Marienlunds Allé

Tordenskjoldsgade

Østbanetorvet

Lilletorv

Storetorv

Clemensbro

Søndergade

Banegårdspladsen

Bruunsbro

Sct. Pauls kirke

Hans Brogesgade

Marselis Boulevard

Dalgas Avenue

Køreplan for linie 1 gyldig fra 4. april 1965 fra Henrik Lunds arkiv.

Køreplan
Køreplan for linie 1 fra 1969.

Rapporter
To rapportsedler fra linie 1 fra 1930'erne og 1940'erne.

Til forsiden

Til toppen

Tilbage