Siden
oprettet
22. juni 2005


Siden
opdateret
15. april 2018

Til forsiden

Til sporvogne

Frederiksberg SporvejsselskabVogn nr. 6 var oprindelig bygget som vogn nr. 3 af enten vognfabrikant N. Larsen, Smallegade eller vognfabrikant Elof Jensen, Farimagsvej og sat i drift i 1872. I 1888 blev den omnummereret til nummer 16 og året efter til sit nye nummer. Frederiksberg Sporvejsselskab ombyggede den i 1892 med en ny vognkasse. Solgt i 1913.

Det er efter alt at dømme vogn nr. 6, som er omtalt i Vejby-Tibirke årbog 1984:

"Der var nok megen undren og underfundig tale hos købmanden i Ørby en formiddag i året 1913. På mejeriets grund stod en sporvogn. På et brædt over vognens vinduer stod ejernavnet malet - »Frederiksberg Sporveje« samt ruten den gennemkørte »Raadhuspladsen - Tivoli Zoologisk Have - Kgs. Nytorv.«
Nok var Ørby med sin smed og sit mejeri en kendt by, men at sporvejene skulle udvide sin service så meget, at en lille nordsjællandsk landsby skulle kunne få direkte forbindelse til storbyen, kunne ingen fatte.
En forklaring, på sporvognens ankomst til Ørby, fremkom på det tidspunkt da to af byens spidser, en gårdejer og mejeribestyreren (Frederik Andersen), op ad dagen fik øjne og mæle. I forblommede vendinger fortalte de, at de sammen havde »oplevet« København og på et eller andet tidspunkt »købt« en sporvogn. Men - kun en lille flig af selve sporvognskøbet blev løftet, handelsforløbet blev ikke udpenslet og prisen på en sådan vogn ikke opgivet. Men i »løftet«stemning, de sad højt på bukken, var de i nattens løb ankommet til hjembyen.
Ørby var blevet en seværdighed rigere - men intet varer evigt."

Vognen blev senere omkring 1972 overtaget af vognmanden Børge Kaa, som istandsatte den. Den blev bl.a. brugt til kørsel ved Ålholm Automobilmuseum. I dag er vognen overtaget af Sporvejshistorisk Selskab.

FS 6
Udsnit af udateret, koloreret postkort fra Torben Hilbergs samling.

FS 6
Udsnit af udateret postkort.

Vogn 6 på Kgs. Nytorv. Udsnit af foto fra 5. november 1913, dagen inden de blev udrangeret, fra rådhusforvalterens samling.

FS 6
Hesteomnibussen trækkes frem fra den tidligere mejeribestyrers have i 1972. Foto: Peer Lauritzen via Michael Deichmann.

FS 6
Hesteomnibussen indsat i kørsel mellem Ålholm Automobilmuseum og Ålholm slot. Udateret foto: Peer Lauritzen via Michael Deichmann.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage