Siden
oprettet
22. oktober 2008


Siden
opdateret
19. november 2021

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns Sporveje

1911-1937
Linje 3 blev efter Københavns Sporvejes overtagelse af De kjøbenhavnske Sporveje videreført i uændret form. Den nordlige endestation var ved Melchiors Plads med sløjfekørsel ad Marstalsgade og Strandboulevarden og videre ad Nordre Frihavnsgade, Blegdamsvej, Fælledvej, Blågårdsgade, Åboulevarden, H.C. Ørstedsvej, Alhambravej, Kingosgade og Enghavevej til Enghave Plads. Da kørslen på linjen fortrinsvis var med toetages vogne, skulle passagerer skifte på Enghave Plads til en enetages, der kørte til Enghave Remise. Desuden kørte hver anden vogn i perioden frem til 1934 på søn- og helligdage i sommerhalvåret fra Trianglen til Charlottenlund.

I 1915 blev den sydlige del af linje 3 forlænget fra Enghave Remise til Frederiksholm.Blegdamsvej ved Rigshospitalet

Skt. Hans Torv

Blågårdsgade

Blågårdsgade ved Korsgade

Enghave Plads

Enghavevej ved Tranehavevej

Frederiksholm
1937-1968
I 1937 forlængedes den sydlige del igen fra Frederiksholm til Mozarts Plads. I 1949 blev linjen delt gennem indre Nørrebro, så der fra Skt. Hans Torv mod syd kørtes ad Elmegade, Stengade, Korsgade og Griffenfeldsgade til H.C. Ørstedsvej, mens den nordgående fulgte den oprindelige rute ad Åboulevarden, Blågårdsgade og Fælledvej.

Linje 3 blev omstillet til bus den 28. april 1968.Strandboulevarden ved Svendborggade

Marstalsgade

Melchiors Plads

Nordre Frihavnsgade ved Melchiors Plads

Nordre Frihavnsgade ved Randersgade

Trianglen

Blegdamsvej ved Irmingersgade

Blegdamsvej ved Tagensvej

Blegdamsvej ved Blegdamshospitalet

Skt. Hans Torv

Elmegade

Stengade

Korsgade

Griffenfeldsgade
Fælledvej

Nørrebrogade

Blågårdsgade ved Nørrebrogade

Blågårdsgade ved Åboulevard

Åboulevard

Åboulevard ved Rantzausgade

Åboulevard ved H.C. Ørstedsvej


H.C. Ørstedsvej ved Rosenørns AllÚ

H.C. Ørstedsvej ved Danasvej

H.C. Ørstedsvej ved Gl. Kongevej

Alhambravej ved Frederiksberg AllÚ

Enghavevej ved Vesterbrogade

Enghavevej ved Matthæusgade

Enghave Plads

Enghavevej ved Sønder Boulevard

Enghavevej ved Vigerslev AllÚ

Enghavevej ved Enghave Remise

Enghavevej ved S-banen

Frederiksholm

Borgbjergvej

Mozarts PladsSkilte fra linje 3

Køreplan for linje 3.Vogn 182 skiltet som linje 3.


Sidste sporvogn på linje 3. Foto fra Tommy Jørgensens arkiv.Under Besættelsen udsendte Københavns Sporveje til brug for de kørende personale en beskrivelse af linjerne og de nærliggende beskyttelsesrum og dækningsgrave i tilfælde af luftangreb. Oversigten giver et fint indtryk af linjen på tidspunktet med stoppesteder og sløjfer.

Til forsiden

Til sporvogne

Til toppen

Tilbage