Siden
oprettet
17. marts 2019


Siden
opdateret
11. september 2020

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Københavns SporvejeHerunder er der fotografier af personale fra Københavns Sporveje. Kan du bidrage med oplysninger om personerne, lokaliteten eller tidspunktet, må du meget gerne kontakte mig. Brug evt. billedets nummer som reference. Og på forhånd tak.

Foto 139: Konduktør Knud Jensen, 1919-1999, tjenestenummer 2369. Knud Jensen blev ansat som konduktør ved Københavns Sporveje 1. april 1942. Han var først tilknyttet Blegdamsvej remise, senere Valby og fra 1950 Nørrebro remise. Selv om Knud Jensen var konduktør, kørte han undertiden som vognstyrer på linje 16. Langt de fleste år kørte han som fast konduktør på linje 2, som han fandt mindre stressende end Nørrebro-linjerne. Men i årene 1965-68 kørte han på linje 10, hvor han var fast makker med vognstyrer Ejnar Rasmussen, tjenestenummer 1001. Sine sidste år ved Københavns Sporveje kørte Knud Jensen på linje 5 og var således også med på den sidste sporvognsdag 22. april 1972, dog ikke med den allersidste vogn.

Knud Jensen kørte gennem årene med makkere som Børge Frich, Kaj Stampe, Otto Neumann, Arne Klinge, tjenestenummer 2295, Benny Hoffmann Mortensen, Tage Egevang, tjenestenummer 1263, og Morten Larsen, tjenestenummer 321.

Efter sporvognsdriftens ophør blev Knud Jensen p-vagt, da han ikke ønskede at køre bus, indtil sin pension i 1983.Foto 140: To trafikmestre til fods i Frederiksborggade ud for det gamle grønttorv. De er iført den ældre uniform, som blev ændret i 1931, så billedet er før dette. Foto i eget arkiv.

Foto 141: Ukendt sporvejsfunktionær. Udateret privatfoto i eget arkiv.

Foto 142: Chauffør Kaj Nielsen foran sin bus Leyland KS 10. Foto fra 1950-56 fra Søren Daugaards arkiv.

Foto 143, 144 og 145: Medlemsbog for a-kassen i Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejder Forbund tilhørende Olav Petersen, født 26. juni 1907 i Moseby. Han har tidligere været jord- og betonarbejder, men han begynder 1. august 1967 som remisearbejder ved Københavns Sporveje. De indsatte mærkater fortæller, at han har betalt sit kontingent til a-kassen fra sin tiltrædelse ved KS indtil juni 1970.Foto 146 og 147: Da Københavns Sporveje tog den store serie af Leyland-busser i brug - de såkaldte serie 2-busser - blev der udarbejdet en brochure til passagerne om de nye busser, deres indretning, billettering, ind- og udstigning. Ophavsmanden til brochuren var chauffør Peter Gülck. Hans initiativ blev omtalt i KS' personaleblad Siden Sidst 31. oktober 1969.

Foto 148 og 149: Efter 25 år som trafikmester i Nørrebro Remise gik Anders Christensen på pension i 1971. Til Nørrebro Avis fortalte han om tilværelsen som leder af byens største remise, som i sin storhedstid havde knap 1.000 ansatte i kørende tjeneste.Udklip fra Nørrebro Avis 14. oktober 1971 i egen samling.
Til forsiden

Til toppen

Tilbage