Siden
oprettet
12. november 2003


Siden
opdateret
17. juli 2009

Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Vanløse Omnibusselskab

De første tre omnibusserne var formentlig overtaget fra det københavnske Kjøbmagergades Omnibus-Selskab. De havde tre store vinduer adskilt af to smalle.

Hesteomnibus

Hesteomnibus

De sidste fire omnibusser var anskaffet af Københavns Kommune og sat i drift i 1911. De havde fire store vinduer.

Hesteomnibus

Efter ophøret af Vanløse Omnibusselskab i 1914 blev to af omnibusserne solgt til Præstø Amt, en blev solgt til Københavns Brandvæsen og den sidste solgtes til Københavns Kommunes Vej- og Kloakafdeling.

Dette er formentlig den omnibus, som solgtes til Vej- og Kloakafdelingen - i hvert fald passer tagets krumning. Udsnit af foto fra Hugo Stangerups arkiv.
Til forsiden

Til sporvogne

Tilbage

Til toppen